© 2023 ATWU | Athens All rights reserved.

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο μουσικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ένα OPEN Call προς όλους τους ενδιαφερομένους λάτρεις της μουσικής που θα έχουν το χάρισμά του Singing Performing. Η διαδικασία της υποψηφιότητας θα μπορεί να ολοκληρώνεται μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.westsummerstage.gr (ή .com) και θα επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο “δήλωσε συμμετοχή” για να προχωρήσει στην δήλωση συμμετοχής. 
 • Θα ζητούνται τα εξής στοιχεία του ενδιαφερόμενου: 1) Προσωπικά αναγνωριστικά (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης), 2) Στοιχεία επικοινωνίας, (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, email), κι εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος είναι άνω των 18 τα ζητούνται στοιχεία αναγνωριστικά ταυτότητας, (ΑΦΜ, ΑΔΤ).
 • Ο διαγωνιζόμενος/η θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικία του και εφόσον είναι ανήλικος (κάτω των 18) θα πρέπει να δίνεται και η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα σχετικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό και αποδοχή των όρων αυτού, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του γονέα, η δε έγγραφη άδεια θα κοινοποιείται ομοίως στην πλατφόρμα.
 • Θα ζητούνται όλα τα Social Media Links, για να διαπιστώνεται η δυναμική τους.
 • Στο επόμενο στάδιο θα μπορεί να ανεβάσει το ηχογράφημα του σε μορφή mp3 ή wav 
 • Τέλος θα πρέπει να αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού και να πατάει αποστολή*

Διευκρινίζεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται μίας μόνο συμμετοχής.

Διαδικασία επιλογής:

Επιτροπή για την διαδικασία αξιολόγησης και ανάδειξης νικητών ορίζονται  οι ARCADE .

Στάδια επιλογής:

Στάδιο 1

Όλες οι συμμετοχές κρίνονται από τους ARCADE και 10 διαγωνιζόμενοι περνούν στο στάδιο 2. Η επιλογή των 10 διαγωνιζομένων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10 Ιουνίου και τα ονόματα θα ανακοινωθούν δημοσίως στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.westsumerstage.gr (ή com) και στα Social Media του VILLAGE shopping and more…

Στάδιο 2

Οι 10 διαγωνιζόμενοι θα εμφανιστούν live στην σκηνή του West Summer Stage (WSS) το Σάββατο 24 Ιουνίου. Οι 10 διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από τους ARCADE  και  στην επόμενη φάση θα προκριθούν μόνο οι 5 διαγωνιζόμενοι, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν δημόσια στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.westsumerstage.gr (ή com) και στα Social Media του VILLAGE shopping and more…

Στάδιο 3

Οι 5 διαγωνιζόμενοι θα εμφανιστούν το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 live στην σκηνή του West Summer Stage (WSS) και θα κριθούν από τους ARCADE και το κοινό. Στην επόμενη φάση θα προκριθούν 3 διαγωνιζόμενοι, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.westsumerstage.gr (ή com) και στα Social Media του VILLAGE shopping and more…

Τελικός

Οι 3 διαγωνιζόμενοι θα εμφανιστούν το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023  live στην σκηνή του West Summer Stage (WSS) και θα κριθούν μόνο από το κοινό μέσω της διαδικασία της db μέτρησης.  Στο πίσω μέρος του stage θα υπάρχει ένα Videowall στο οποίο θα απεικονίζεται η μέτρηση καταλήγοντας στον  1ο νικητή / 2ο νικητή /3ο νικητή.

Βραβεία:

Πρώτος νικητής:

1. Δισκογραφικό συμβόλαιο για ένα single με την πλήρη κάλυψη των εξόδων για την δημιουργία (μουσική – στίχο), φωτογράφηση + design, music video, κυκλοφορία σε όλες τις digital πλατφόρμες από την εταιρία REC MUSIC RECORDS.

2. Πλήρη Υποτροφία 2 ετών άνευ κόστους για σπουδές στο ΙΕΚ ALPA  στη Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία

3. Κερδίζει από την Ακαδημία Φωνητικής REC VOCAL ACADEMY 3 μήνες δωρεάν φοίτησης με ιδιαίτερα μαθήματα και χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από τον νικητή.

Δεύτερος νικητής

1.Πλήρη Υποτροφία 2 ετών άνευ κόστους για σπουδές στο ΙΕΚ ALPA  στη Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία

2. Κερδίζει από την Ακαδημία Φωνητικής REC VOCAL ACADEMY 3 μήνες δωρεάν φοίτησης με ιδιαίτερα μαθήματα και χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από τον νικητή.

Τρίτος νικητής

1. 1 σεμινάριο επιλογής του από το ΙΕΚ ALPHA

2. Κερδίζει  από την Ακαδημία Φωνητικής REC VOCAL ACADEMY 3 μήνες δωρεάν φοίτησης με ιδιαίτερα μαθήματα και φυσικά χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από τον νικητή .

Τα ανωτέρω Βραβεία των νικητών δεν δύνανται να αντικατασταθούν με χρηματικό έπαθλο ή άλλου είδους έπαθλο.

Επιπλέον:

 1. Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει και εγγυάται ότι θα συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους συντελεστές της διοργανώτριας και ότι θα ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της.
 2. Ο διαγωνιζόμενος/η δηλώνει ρητά πως δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε συμφωνία, συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρία ή εταιρία Management 
 3. Ο διαγωνιζόμενος/η δηλώνει πως δεν έχει παραχωρήσει τα καλλιτεχνικά του/της δικαιώματα σε τρίτους.
 4. Ο διαγωνιζόμενος/η γνωρίζει πως στην περίπτωση πρόκρισης τους στους δέκα finalist θα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του VILLAGE shopping & more.. με δικά του/της έξοδα και ευθύνη κατά τις ημερομηνίες που θα του/της δηλωθούν, διαφορετικά η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του/της και να τον/την αντικαταστήσει με τον αμέσως επόμενο διαγωνιζόμενος/η, μη δυναμένου του διαγωνιζόμενου να αναζητήσει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για την αιτία αυτή.
 5. Το demo που θα ανεβάσει ο διαγωνιζόμενος/η δηλώνει πως είναι ηχογραφημένο με τέτοιο τρόπο που να είναι ευχερώς διακριτή η φωνή του/της.
 6. Η ηχογράφηση του demo καθώς και η βιντεοσκόπηση του videoclip μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 31/03/2024 πάντοτε σε συνεννόηση της διοργανώτριας και του νικητή. 
 7. Ο διαγωνιζόμενος/η παραχωρεί χωρίς χρονικό περιορισμό ή άλλο περιορισμό κάθε εμπορικό δικαίωμα χρήσης του μουσικού αποτελέσματος και του οπτικού υλικού που θα προκύψει στην διοργανώτρια. Ο διαγωνιζόμενος/η με την συμμετοχή δίνει το δικαίωμα στην διοργανώτρια να δημοσιοποιήσει τόσο τα επισυναπτόμενα υλικά, όσο και τα δηλωμένα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, social media)
 8. Ο διαγωνιζόμενος/η γνωρίζει και αποδέχεται πως εφόσον προκριθεί στην διαδικασία των δέκα (10) και ύστερα τα lives θα μαγνητοσκοπούνται και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες προβολής και προώθησης του event. Ο διαγωνιζόμενος παραχωρεί το δικαίωμα εγγραφήs, αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά, φωτογραφικά, ηλεκτρονικά κλπ.) της εικόνας του και της φωνής του στα πλαίσια της μαγνητοσκόπησης των live events σε κάθε μορφής υλικό φορέα ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας και συναινεί στην προβολή αυτών με την τηλεοπτική, ραδιοφωνική, διαδικτυακή μετάδοση χωρίς αποζημίωση ή αξίωση αμοιβής, πληρωμής ή ανταλλάγματος για τη χρήση ή/ και τη δημοσίευση αυτών εν όψει της προώθησης του event.
 9. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει εντός εύλογου χρόνου τις ημερομηνίες που αναφέρονται στους παρόντες όρους, να τροποποιήσει όλους ή μερικούς από τους όρους του διαγωνισμού, να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής κατά την κρίση του ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση προς τους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, στα δηλωθέντα e-mails από την φόρμα συμμετοχής.
 10. Ο διαγωνιζόμενος/η δηλώνει πως έχει κατανοήσει πλήρως τους παραπάνω όρους και είναι σύμφωνος για την συμμετοχή του/της στον παραπάνω διαγωνισμό, τους όρους του οποίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 11. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
 1. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται από τα δικαστήρια του Πειραιά (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας).